Mer covid-19 i noen yrkesgrupper

I yrkesgrupper som har hyppig kontakt med andre mennesker, har det vært mer covid-19 enn i andre yrkesgrupper. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Eksempler er sjåfører, helsepersonell og ansatte på serveringssteder.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har undersøkt om yrkesgrupper som har hyppig kontakt med kunder, elever, brukere eller pasienter har økt risiko for covid-19. Data er hentet fra helseregistre og andre registre.
– Vi ser at helsepersonell og sjåfører var mest utsatt i den første perioden av epidemien vinteren og våren 2020. I høst fant vi ikke flere tilfeller av covid-19 blant helsepersonell enn blant andre. Derimot kan risikoen nå i høst ha vært høyere for arbeidstakere som møter mange kunder, slik som bartendere og servitører, sier Karin Magnusson, forsker ved Folkehelseinstituttet og førsteforfatter av studien.
– Forskjellen mellom første og andre periode kan skyldes endringer i testkriteriene. I første periode var det mangel på testutstyr, og syke, risikopersoner og helsepersonell ble derfor prioritert for testing. I den andre perioden kunne også nærkontakter og personer med milde symptomer bli testet. En annen forklaring kan være smitteverntiltak, blant annet at færre reiste på ferie til utlandet, sier Magnusson.
– Den høye andelen leger som ble smittet i første periode, kan for eksempel ha blitt smittet på ferie i Italia, og ikke hjemme i Norge på legekontoret. Men dette vet vi ikke, en forklaring kan også være bedre beskyttelse av helsepersonell. I framtidige studier kan vi sette flere slike mulige forklaringsfaktorer sammen og lære mer om smitterisiko i ulike settinger, legger hun til.

Lenke
Mer covid-19 i noen yrkesgrupper