Om Servicekontoret

Om Servicekontoret

Servicekontorets oppgave er å fremme faglige aktiviteter, markedsføring, informasjon og gi andre tjenester knyttet til manuellterapeuters næringsvirksomhet. Avgiften til Servicekontoret er i sin helhet fradragsberettiget.

Våre oppgaver

 

Kurs og opplæringstiltak

 • Arrangerer årsmøteseminarer.
 • Arrangerer kurs.
 • Utarbeider og vedlikeholder retningslinjer for utøvelse av manuellterapi.
 • Gir ut tidsskriftet Muskel&Skjelett med faglige artikler.
 • Driver nettsted med faglige artikler. På nettstedet annonseres kurs og ledige stillinger for manuellterapeuter.
 • Sender ut nyhetsbrev til medlemmene.

Markedsføring

 • Lager profileringsmateriell som for eksempel brosjyrer, t-skjorter og plakater. Medlemmer av Servicekontoret får materiellet gratis eller til subsidierte priser.
 • Fører en landsoversikt over manuellterapeuter på nettstedet.
 • Tilbyr unik nettsideløsning for klinikker der det arbeider manuellterapeuter. Vilkår for datterwebløsning, se her…
 • Hjelper til med å utarbeide profileringsmateriell som visittkort, skilt, brevark, konvolutter osv.
 • Stiller manuellterapilogoen til disposisjon for medlemmene.
 • Utarbeider presentasjoner som kan brukes til å holde foredrag om manuellterapi.

Juridisk rådgivning

 • Gir juridisk bistand i tvister om driftstilskudd, tilsynssaker, klagesaker ol.

Forskning, dokumentasjon og utarbeidelse av retningslinjer

 • Servicekontoret sørger for dokumentasjon og bidrar til forskning som er nødvendig for at manuellterapeutene skal kunne utøve sin næringsvirksomhet forsvarlig.
 • Retningslinjer

Næringsvirksomhet

 • Yter rådgivningstjenester vedrørende regnskap, skatt, avgift og takster.

Innkjøpsavtaler

 • Servicekontoret forhandler om utvikling og pris når det gjelder fellesløsninger med leverandører, for eksempel dataløsninger, datterwebløsningen, trykking av brevpapir, konvolutter, timekort osv. Bestilling skjer fra medlemssiden (krever innlogging).
 • Servicekontoret har også fremforhandlet gunstige rabattavtaler hos ulike leverandører, se her…

Uavhengig ikke-politisk organisasjon

 • Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA er organisert som en egen institusjon, og er ikke en del av en fagforening.
 • Manuellterapeuter kan være medlem av Servicekontoret uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning for øvrig.

Priser

 • Medlemmer betaler serviceavgift, se her.

Inn- og utmelding