Serviceavgifter

Serviceavgifter

Generalforsamlingen har fastsatt følgende serviceavgift for 2023

Medlemskap varer til det sies opp skriftlig.

Medlemmer med A8-kompetanse kr 10.400 + mva
Redusert avgift kr 3.750 + mva
Ny manuellterapeut av året *) kr 3.750 + mva
Pensjonister/manuellterapeuter
i svangerskapspermisjon/arbeidsledige og utenlandsboende
kr 100 + mva
Manuellterapistudenter **) Avgiftsfritt

Full serviceavgift betales av alle med manuellterapieksamen som ikke søker om redusert serviceavgift.

Redusert avgift

Det kan søkes om redusert serviceavgift.

  • Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer som er ansatt i offentlig sektor eller er privat ansatte. Det kreves at medlemmene ikke kan utgiftsføre full serviceavgift i næring.
  • Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer med skattbar inntekt under 4G som privatpraktiserende.
  • Manuellterapeuter uten kommunale driftsavtaler innvilges redusert avgift.

Pensjonister/svangerskap mv. 

Til denne gruppen tilhører:

  • Manuellterapeuter med alders- eller uførepensjon.
  • Manuellterapeuter i svangerskapspermisjon.
  • Utenlandsboende som ikke arbeider i Norge.
  • Medlem som ikke arbeider som manuellterapeut.

Det må søkes om serviceavgift som pensjonist/medlem i svangerskapsperm.

Slik søker du redusert avgift…

Studentmedlemskap

Som manuellterapistudenter regnes masterstudenter ved UiB, studenter ved utenlandske manuellterapiutdanninger og utenlandsk utdannede i godkjent veiledet praksis i Norge, samt studenter ved fysioterapeututdanninger som skal bli manuellterapeuter.

Medlemmer plikter å informere Servicekontoret om endringer som har betydning for serviceavgiften.


Merk at serviceavgiften i sin helhet er fradragsberettiget.
 Dette betyr at Serviceavgiften i realiteten utgjør cirka halvparten av beløpet medlemmet betaler.

*) Nye manuellterapeuter betaler redusert avgift første år.

**) Som manuellterapistudenter regnes masterstudenter ved UiB, studenter ved utenlandske manuellterapiutdanninger og utenlandsk utdannede i godkjent veiledet praksis i Norge.