Serviceavgift

By 4. mai 2017

Generalforsamlingen har fastsatt følgende serviceavgift for 2018-2019

Medlemskap varer til det sies opp skriftlig.

Medlemmer med A8-kompetanse kr 10.400 + mva
Redusert avgift kr 3.750 + mva
Ny manuellterapeut av året *) kr 3.750 + mva
Pensjonister/manuellterapeuter
i svangerskapspermisjon/arbeidsledige og utenlandsboende
kr 100 + mva
Manuellterapistudenter **) Avgiftsfritt

Full serviceavgift betales av alle med manuellterapieksamen som ikke søker om redusert serviceavgift.

Det kan søkes om redusert serviceavgift. Bruk søknadsskjema her…

Redusert avgift

Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer som er ansatt i offentlig sektor eller er privat ansatte. Det kreves at medlemmene ikke kan utgiftsføre full serviceavgift i næring.

Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer med skattbar inntekt under 4G som privatpraktiserende.

Manuellterapeuter uten kommunale driftsavtaler innvilges redusert avgift.

Pensjonister/svangerskap mv. 

Til denne gruppen tilhører:

  • Manuellterapeuter med alders- eller uførepensjon.
  • Manuellterapeuter i svangerskapspermisjon.
  • Utenlandsboende som ikke arbeider i Norge.
  • Medlem som ikke arbeider som manuellterapeut.

 Studentmedlemskap

Som manuellterapistudenter regnes masterstudenter ved UiB, studenter ved utenlandske manuellterapiutdanninger og utenlandsk utdannede i godkjent veiledet praksis i Norge, samt studenter ved fysioterapeututdanninger som skal bli manuellterapeuter.

Medlemmer plikter å informere Servicekontoret om endringer som har betydning for serviceavgiften.


Merk at serviceavgiften i sin helhet er fradragsberettiget.
 Dette betyr at Serviceavgiften i realiteten utgjør cirka halvparten av beløpet medlemmet betaler.

*) Nye manuellterapeuter betaler redusert avgift første år.

**) Som manuellterapistudenter regnes masterstudenter ved UiB, studenter ved utenlandske manuellterapiutdanninger og utenlandsk utdannede i godkjent veiledet praksis i Norge.