Personvern

Personvern

Manuellterapeutenes Servicekontor lagrer og bruker opplysninger om deg som er eller har vært medlem. Vi registrer opplysninger for å kunne gi våre medlemmer best mulig bistand, enkel innbetaling av serviceavgift og for å kunne gi medlemmene de godene som følger av medlemskapet.

Vi legger stor vekt på å ivareta medlemmenes personvern slik dette er regulert i personvernloven og forskriftene. Medlemsopplysninger behandles konfidensielt.

Vi innhenter alltid samtykke til registrering av personopplysninger for nye medlemmer. Samtykke kan trekkes tilbake, men allerede registrerte opplysninger blir forsvarlig tatt vare på. Dette er nødvendig både for å kunne bidra i evt. framtidige saker og for å sikre foreningen et komplett historisk arkiv.

Vi har registrert følgende opplysninger om medlemmene:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Epostadresse
  • Personnummer
  • Arbeidsforhold

Opplysninger om medlemmene brukes administrativt og i forbindelse med saksbehandling. Vi utleverer ikke opplysninger til andre, med følgende unntak:

  • I forbindelse med konkrete saker hvor medlemmet ønsker bistand kan vi involvere og gi opplysninger til personer som har fått skriftlig fullmakt til å representere medlemmet
  • Samarbeidspartnere innen kurs og opplæring får utlevert nødvendig informasjon for å kunne administrere og gjennomføre avtalt opplæring.

Som medlem har du innsynsrett, rett til å kreve retting av opplysninger som måtte være feil. Du kan kreve sletting av opplysninger som mangler behandlingsgrunnlag.

Ansvarlig for all behandling av personopplysninger på dette nettstedet er foreningens leder:

Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA