Utdanning

Utdanning

Hvorfor bli manuellterapeut?

Manuellterapeuter har enten

  • eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning, eller
  • godkjenning for bruk av manuellterapitakst A8 og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning.

I begge tilfeller har manuellterapeuten i tillegg særskilt opplæring i trygdefaglige emner.

Det tar sju år å bli utdannet som manuellterapeut.

Opptakskrav til utdanningen:

  • 3 år bachelorutdanning i fysioterapi
  • 1 år turnustjeneste
  • 1 års praksis

Utdanning i Norge

I Norge er det bare Universitetet i Bergen som tilbyr et klinisk masterstudium i manuellterapi.

Studiet er en toårig utdanning i undersøkelse og behandling av sykdom og skader i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Utdanningen skal dyktiggjøre studenten i analyse og vurdering av den nevro-muskulære- og biomekaniske funksjon i bevegelsesapparatet. Gjennom en generell, lokal og spesifikk undersøkelse vurderes kroppens ledd med tilhørende vevsstrukturer med tanke på mobilitet, stabilitet og smerte. Manuellterapi omfatter spesifikke og generelle behandlingsmetoder for å bedre eller vedlikeholde funksjon, eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Behandlingen kan innbefatte manipulasjonsteknikker på ledd, det vil si hurtige, mekaniske håndgrep for å bedre den lokale funksjon.

Studiet gir 120 studiepoeng og rett til å søke om autorisasjon som manuellterapeut.

Les mer om «masterprogram i manuellterapi» ved Universitetet i Bergen.

Se opptakskrav og rangeringsregler for manuellterapistudiet i Bergen…

Utdanning i utlandet

Det fins mange manuellterapiutdanninger i utlandet. Alle som tar utdanning utenfor Norge, må søke Helsedirektoratet om norsk godkjenning, se her…

Les mer om utdanning i utlandet på sidene til Norsk Manuellterapeutforening.