Behandling

Behandling

Undersøkelse
Manuellterapeuten gjennomfører en grundig undersøkelse for å kunne stille en diagnose. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 30-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig henviser manuellterapeuten til spesialist eller røntgen/MR.

Behandling
Manuellterapeuter utformer et individuelt og konkret behandlingsopplegg med manuelle behandlingsmetoder (manipulasjon, mobilisering, traksjon, avspenning osv.), råd og informasjon, samt målrettet opptrening som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skade, for eksempel idrettsskader og operasjoner. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

Les mer utfyllende informasjon om diagnostisering og behandling her.

Ultralyddiagnostikk og injeksjonsbehandling
Mange manuellterapeuter har videreutdanning i bruk av ultralyddiagnostisering og ultralydveiledet injeksjonsbehandling. Dette kan være nyttig verktøy ved behandling av ulike muskel- og skjeletttilstander. Se innslag på TV2 om behandling av frossen skulder.

Manuellterapi gir resultater
De metodene manuellterapeuter benytter seg av er vitenskapelig dokumenterte. Professor Anne M. Mengshoel og doktorgradsstipendiat Kjersti Storheim har utarbeidet en litteraturoversikt som viser dokumentasjonen på tiltak benyttet av manuellterapeuter. Litteraturoversikten kan du lese her…