Redusert serviceavgift

Redusert serviceavgift

Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer som er ansatt i offentlig sektor eller er privat ansatte. Det kreves at medlemmene ikke kan utgiftsføre full serviceavgift i næring.

Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer med skattbar inntekt under 4G som privatpraktiserende.

Manuellterapeuter uten kommunale driftsavtaler innvilges redusert avgift.

Søknaden skal inneholde ditt navn, tidsrom for når du søker reduksjon og begrunnelse.

For oversikt over medlemskategorier og serviceavgifter, se her