Redusert serviceavgift

Redusert serviceavgift

Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer som er ansatt i offentlig sektor eller er privat ansatte. Det kreves at medlemmene ikke kan utgiftsføre full serviceavgift i næring.

Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer med skattbar inntekt under 4G som privatpraktiserende.

Manuellterapeuter uten kommunale driftsavtaler innvilges redusert avgift.

Send søknad om redusert serviceavgift til info@manuellterapi.no.


Søknaden skal inneholde ditt navn, tidsrom for når du søker reduksjon og begrunnelse.

For oversikt over medlemskategorier og serviceavgifter, se her. Her fins også kriteriene for redusert avgift.