Gratis tidsskrift til studenter

Gratis tidsskrift til studenter

Manuellterapi- og fysioterapistudenter kan få Muskel&Skjelett gratis tilsendt.

Send e-post til tidsskrift@manuellterapi.net med navn, adresse, studiested og info om når du regner med å være ferdig med studiet!

Tidsskriftet Muskel&Skjelett gis ut av Manuellterapeutenes Servicekontor og kommer ut fire ganger i året.
Muskel&Skjelett er eneste norske tidsskrift som utelukkende konsentrerer seg om muskel- og skjelettsystemet. Tidsskriftet henvender seg til manuellterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, leger, annet helsepersonell, beslutningstakere innen helse- og sosialsektoren og personer med smerter/plager i muskel- og skjelett apparatet.