Dokumentasjon

Dokumentasjon

Manuellterapeuter følger vitenskapelig dokumentasjon i behandlingen.

Rapport dokumenterer manuellterapi
Svært mange behandligsmetoder som manuellterapeuter bruker, er veldokumenterte og har positiv effekt overfor en rekke lidelser og plager i muskel-/skjelettapparatet. Dette går fram av en rapport utarbeidet av fysioterapeut/dr. scient. Kjersti Storheim og spesialist i manuellterapi/dr. philos Anne Marit Mengshoel. De har utarbeidet rapporten på oppdrag av Faggruppen for manuellterapi. Rapporten bygger på oversiktsartikler registrert i Medline, PEDro, Cinahl, Cochrane og/eller som er fremkommet ved håndsøk.

Les hele rapporten her:
Rapport fra Storheim K, Mengshoel AM: Dokumentasjon av tiltak benyttet av manuellterapeuter – en litteraturoversikt. Oktober 2003

Retningslinjer for forebygging og behandling av korsryggsmerter
Utgitt av Formidlingsenheten for muskel og skjelettlidelser og Sosial- og helsedirektoratet, oktober 2007.
Last ned:
Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter med og uten nerverotaffeksjon