Om manuellterapi

Om manuellterapi

Manuellterapeuter er eksperter innen undersøkelse, diagnostikk, utredning og behandling av muskel- og skjelettsystemet. Yrkesgruppen har masterutdanning, offentlig autorisasjon som helsepersonell med lignende fullmakter som legenes på muskelskjelett-området. Manuellterapeuter kan sykmelde, rekvirere bildediagnostikk (røntgen, MR, CT mv.) og henvise til spesialisthelsetjenesten for videre utredning eller operasjon. De kan skille mellom sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon).

Du behøver ikke henvisning for å oppsøke manuellterapeut. De aller fleste manuellterapeuter er del av den kommunale helsetjenesten. Det betyr blant annet at du kun betaler en egenandel for undersøkelse og behandling. Egenandelen inngår i samme egenandelstak som hos legen. Har du frikort er det gratis å oppsøke manuellterapeut.

MANUELLTERAPEUTEN HJELPER DEG MED

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling

Flere manuellterapeuter har videreutdanning i bruk av ultralydveiledet injeksjonsbehandling, for eksempel med kortison. Dette sikrer høyere presisjon og kan gi bedre behandlingseffekt enn å utføre injeksjonen blindt.

Her forklarer manuellterapeut Jørn Bjørnaas og fysioterapeut Frode Garmannvik hvordan ultralydveiledet injeksjonsbehandling kan benyttes som behandling mot den utbredte tilstanden frozen shoulder.

Finn din nærmeste manuellterapeut

Søk her...