Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer?

Tverrfaglig seminar: Hva er greia med Modic forandringer?

20 november – 2021 Sted: Forum Oslo kongressenter, Youngsgt. 21 / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor og NMF

Hva er greia med Modic?

Tverrfaglig seminar for manuellterapeuter og annet helsepersonell som arbeider med muskel- og skjelettpasienter

Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening inviterer nok en gang til tverrfaglig muskelskjelettseminar. Temaet for årets seminar er modic og modicforandringer. Vi har satt sammen et fagprogram bestående av et knippe utvalgte forelesere som er blant de fremste kapasitetene innen fagfeltet. I løpet av én dag vil det blant annet gjennomgås:

  • Anamnese, klinisk undersøkelse, diagnostikk og  differensialdiagnostikk
  • Bruk av antiinflammatoriske legemidler
  • Antibiotikabehandling
  • Behandlingsmuligheter, herunder kirurgi
  • Erfaringer fra Modicklinikken i Oslo

Seminaret vil i 2021 arrangeres over én dag: 20. november. I tillegg til fagseminaret består programmet av landsmøte i NMF og julebord på byen. Det er mulig å bli med på deler av programmet, eller hele (landsmøtet er forbeholdt NMF-medlemmer). Vi håper at du setter av denne dagen, sammen med oss!

19 oktober – 2021

Hvordan forstå langvarige smerter – også i opptak!

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
20 oktober – 22 oktober 2021

Kurs i trygdefaglige emner 20.-22. oktober

Digitalt på Zoom / Arr: Universitetet i Oslo
Les mer
29 oktober – 30 oktober 2021

Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett, trinn 1

Fjordveien 1 i Sandvika / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
3 november – 2021

Hverdagssterk – Dosering, adaptasjon og restitusjon

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
4 november – 5 november 2021

Den 10. nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021

Comfort Hotel Runway, Gardermoen / Arr: MUSS (Muskelskjelettsatsingen)
Les mer
9 november – 2021

4×4 intervall trening – Fra slappfisk til gladlaks – også i opptak!

Zoom / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer