Primærkontaktkurs: Motorisk utvikling og undersøkelse av barn 0-2 år

By 5. april 2019

Primærkontaktkurs: Motorisk utvikling og undersøkelse av barn 0-2 år

14 september – 15 september 2019 Sted: Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Innhold:  Innholdet vil som tidligere legge vekt på den motoriske utvikling de første to leveårene og undersøkelsesmetodikk av disse pasientene. De viktigste refleksene og leiereaksjonene blir gjennomgått i teori og praksis. Videre tar vi for oss avvikende utvikling, og hvordan vi i undersøkelsen kan fatte mistanke om dette. Veiledning av foreldrene, håndteringsråd og forslag til stimulering av sansemotorikken inntar en viktig rolle i kurset. Vi oppfordrer deltakerne til å ta med dukke.

Kurset omhandler ikke manuelle behandlingsteknikker.

Forelesere: Fysioterapeut Else Beth Haugen. Else Beth er til daglig spesialfysioterapeut på Akershus Universitetssykehus. Hun er en erfaren kursholder, og har publisert et relevant forskningsprosjekt internasjonalt.

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Deltakerantall: 20

Tidspunkt:

Lørdag 14.09.2019: Kl. 10.00 – 17.00

Søndag 15.09.2019: Kl. 09.00 – 14.00

Undervisningstimer: 12

Sted: ManuellterapiKlinikken Brynseng, Østensjøveien 36, Oslo

Pris: 4200,- for medlemmer NMF. 5200,- for ikke-medlemmer.

Lunsj og kaffe er inkludert

Påmeldingsfrist: 1.august 2019. Dersom ikke kurset blir fulltegnet er det løpende påmelding inntil kurset er fullt.

Kurskontakt: Erik Aarum // erik.aarum@manuellterapi.net

15 august – 2019

Kurs i PRP innen muskelskjelettbehandling

Fjordveien 1, 1363 HØVIK, Adcare AS u etg. / Arr: Adcare
Les mer
30 august – 2019

Videregående radiologi for manuellterapeuter

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
6 september – 7 september 2019

Kollegaveiledning med psykolog Nils Erling Haugen

Haugen Psykologtjeneste og Coaching, Kjelsåsveien 160b, 0491 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
6 september – 2019

Farmakologi for manuellterapeuter

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
27 september – 2019

Videregående nevrologi

Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
18 oktober – 19 oktober 2019

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Østensjøveien 36, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor i samarb. med Ultralyd Trøndelag og FUA
Les mer