Primærkontaktkurs: Motorisk utvikling og undersøkelse av barn 0-2 år

By 5. april 2019

Primærkontaktkurs: Motorisk utvikling og undersøkelse av barn 0-2 år

14 september – 15 september 2019 Sted: Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Innhold:  Innholdet vil som tidligere legge vekt på den motoriske utvikling de første to leveårene og undersøkelsesmetodikk av disse pasientene. De viktigste refleksene og leiereaksjonene blir gjennomgått i teori og praksis. Videre tar vi for oss avvikende utvikling, og hvordan vi i undersøkelsen kan fatte mistanke om dette. Veiledning av foreldrene, håndteringsråd og forslag til stimulering av sansemotorikken inntar en viktig rolle i kurset. Vi oppfordrer deltakerne til å ta med dukke.

Kurset omhandler ikke manuelle behandlingsteknikker.

Forelesere: Fysioterapeut Else Beth Haugen. Else Beth er til daglig spesialfysioterapeut på Akershus Universitetssykehus. Hun er en erfaren kursholder, og har publisert et relevant forskningsprosjekt internasjonalt.

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Deltakerantall: 20

Tidspunkt:

Lørdag 14.09.2019: Kl. 10.00 – 17.00

Søndag 15.09.2019: Kl. 09.00 – 14.00

Undervisningstimer: 12

Sted: ManuellterapiKlinikken Brynseng, Østensjøveien 36, Oslo

Pris: 4200,- for medlemmer NMF. 5200,- for ikke-medlemmer.

Lunsj og kaffe er inkludert

Påmeldingsfrist: 1.august 2019. Dersom ikke kurset blir fulltegnet er det løpende påmelding inntil kurset er fullt.

Kurskontakt: Erik Aarum // erik.aarum@manuellterapi.net

12 mars – 14 mars 2020

Tverrfaglig muskel- og skjelettseminar

Hotell Norge, Bergen / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor i samarb. med NMF
Les mer
20 mars – 2020

Primærkontaktkurs – svimmelhet og vestibulære sykdommer

Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
27 mars – 28 mars 2020

Kurs 3 Ultralyd og ultralydveiledete injeksjoner, muskel og skjelett

Østensjøveien 36, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor i samarb. med FUA og Ultralyd Trøndelag
Les mer
31 mars – 2020

Ekstern behandling av halebenssmerter (coccydynia)

Leiden, Nederland / Arr: Rost Therapy, Nederland
Les mer
18 april – 19 april 2020

Kollegaveiledning

Oslo / Arr: NMF
Les mer
5 juni – 2020

Primærkontaktkurs – Psykiske lidelser i et bio-psykososialt perspektiv

AOF, Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer