Når smerten setter seg i kroppen

Når smerten setter seg i kroppen

17 februar – 2022 Sted: Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Organizer

Bli med på webinar med psykolog Ernst Olav Botnen!

Webinaret tar for seg følgende temaer:

  • Om somatisering/funksjonelle plager og lidelser – Vi vil gå nærmere inn på smertetilstander (eks. fibromyalgi), utmattelsestilstander (eks. ME / CFS) og andre tilstander som ofte kan ha et psykologisk komponent (eks. whiplash og irritabel tarmsyndrom (IBS)) –

  • Drøfting av hvordan helsepersonell kan forholde seg til psykosomatiske tilstander

  • Når bør man vurdere henvisning til psykolog eller psykiater

Webinaret vil bli tatt opp og ligge tilgjengelig i én måned for deltakere. Lenke til opptak distribueres til påmeldte etter at webinaret er ferdig. Det er også mulig å kun se opptaket i etterkant uten å delta på selve webinaret. 

Foreleser: Ernst Olav Botnen. Ernst Olav Botnen er psykolog med variert erfaring fra spesialisthelsetjenesten med både barn og voksne på BUP og DPS. Videre har han erfaring med avhengighetsproblematikk fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. I dag jobber Ernst for Norsk Psykologklinikk, og her jobber han primært med to pasientgrupper: Psykosomatiske tilstander og klienter som har en rekke tidligere behandlingsforsøk uten ønsket nytte. Ernst har 3-årig videreutdanning i metoden Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Denne metoden har god forskningsstøtte for psykosomatiske plager som utmattelses- og smertetilstander og andre fysiske plager som ikke har latt seg behandle somatisk eller fysikalsk.

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Undervisningstimer: 2

Sted: Webinar på Zoom

Pris:

  • Medlem NMF: 400 kr

  • Ikke-medlem NMF: 600 kr

Kurskontakt:  Hans Olav Velle // hansolav@manuellterapi.no

28 januar – 29 januar 2022

Kurs 2 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Fjordveien 1, 1363 Høvik, Norway / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
28 januar – 29 januar 2022

Kurs 2 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Fjordveien 1, 1363 Høvik, Norway / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
8 mars – 2022

Hodeskader i idretten

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
30 mars – 2022

Kirurgi i lumbalcolumna – prolaps, stenose, spondylolistese

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
5 april – 2022

Manipulasjon: Virkningsmekanismer og evidens

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
20 april – 2022

Spondyloartritt

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer