Kurs i trygdefaglige emner

By 7. august 2019

Kurs i trygdefaglige emner

30 oktober – 2019 Sted: Auditoriet 124, Fredrik Holsts Hus, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo / Arr: Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo arrangerer kurs i trygdefaglige emner den 30. oktober 2019. Kurset er obligatorisk for nye manuellterapeuter.

Trygdefaglig kurs for manuellterapeuter og kiropraktorer arrangeres to ganger i året.

Ifølge forskrift må «manuellterapeut som skal dokumentere arbeidsuførhet ha gjennomført opplæring i trygdefaglige emner mv. Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om omfang av opplæringen».

Mer informasjon og kurspåmelding, se her…

5 juni – 2020

Primærkontaktkurs – Psykiske lidelser i et bio-psykososialt perspektiv

AOF, Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
6 juni – 2020

Workshop i manipulasjon, Bergen

Bergen / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
8 juni – 15 juni 2020

Trening som medisin

Webinar / Arr: NMF og Exercise is medicine
Les mer
11 september – 2020

Manuellmedisinsk smertebehandling – det perifere nervesystemet

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 oktober – 24 oktober 2020

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

ManuellterapiKlinikken Brynseng, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
12 november – 2020

Innføring i tolkning av muskelskjelett-MR for behandlere

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer