Kjeveleddet – undersøkelse og behandling

Kjeveleddet – undersøkelse og behandling

1 november – 2022 Sted: Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Introduksjon i undersøkelse og behandling av kjeveledd, med manuellterapeut Elisabeth Heggem Julsvoll.

Hensikten med webinaret er å gi en kort introduksjon, og forhåpentligvis skape interesse for ytterligere kursing innen temaet.

18 oktober – 2022

Hjerterehabilitering med vekt på trening ved forskjellige hjertesykdommer

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
21 oktober – 22 oktober 2022

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Høvik / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
26 oktober – 28 oktober 2022

Kurs i trygdefaglige emner

Digital / Arr: Universitetet i Oslo
Les mer
1 november – 2022

Den store kuledagen

Radiumhospitalet, Oslo / Arr: Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi
Les mer
3 november – 2022

Spesifikk kraft og muskelhukommelse – også tilgjengelig i opptak!

Webinar / Arr: NMF
Les mer
10 november – 2022

Generalforsamling i Manuellterapeutenes Servicekontor

Thon Hotel Oslofjord, Sandvika / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer