Primærkontaktkurs

By 4. november 2018

Primærkontaktkurs

7 desember – 8 desember 2018 Sted: Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Tidspunkt: 07. desember 2018 kl. 08:30–08.desember 2018 kl. 17:30
Sted: Oslo, AOF studiesenter, Hammersborggata 16.
Målgrupper: Fysioterapeuter og manuellterapeuter
Kursavgift: 4.000 kroner
Timeplan: Last ned…
Påmeldingsfrist: 15.november
Påmelding, se her… 

Om kurset
Målet med kurset er å gjøre fysioterapeuter og manuellterapeuter bedre faglig rustet til å undersøke og diagnostisere pasienter som kommer til behandling uten henvisning/medisinsk diagnose. Fra 1. januar 2018 kan pasienter oppsøke fysioterapeut uten henvisning. For fysioterapeuter innebærer dette et større selvstendig behandlingsansvar. Med dette kurset ønsker vi å bidra til at den nye ordningen kan skje på en trygg og sikker måte, og at pasientene får riktig behandling til riktig tid. NMFs kurs i direkte tilgang gir en innføring i de nye problemstillingene og særlige utfordringer som den enkelte terapeut vil møte etter årsskiftet, spesielt med henblikk på å skille mellom muskel-skjelett-tilstander og alvorlig, underliggende patologi. Direkte tilgang til manuellterapeuter har eksistert siden 2006, og mange trenger å oppdatere seg når det gjelder differensialdiagnostikk, dokumentasjon og samhandling i helsetjenesten.

Temaer som vil bli berørt på kurset:
• Direkte tilgang: Lover, rettigheter og plikter
• Røde og gule flagg i førstelinjetjenesten
• Undersøkelse og behandling av barn
• Undersøkelse og behandling av eldre
• Trygdemedisin og sykemeldingsarbeid
• Smerter i cervical-, thorakal- og lumbalcolumna
• Migrene og hodepine
• Cervical arteriedisseksjon (CAD)
• Radiologi: Indikasjon, tilleggsnytte og strålehygiene
• Hudforandringer og føflekker
• Kuler, klumper og sarkomer

Foredragsholdere vil være erfarne leger, fysioterapeuter og manuellterapeuter.

Påmelding, se her…

22 januar – 2019

Trykkbølgekurs, videregående

Stockholm / Arr: Medema Physio AB
Les mer
25 januar – 26 januar 2019

Ultralydkurs – trinn 2

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
6 februar – 2019

Trykkbølgebehandling, grunnkurs

Oslo / Arr: Fysiopartner
Les mer
7 mars – 10 mars 2019

Muskelskjelettseminar: Hva kan vi lære av toppidretten?

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
16 mars – 17 mars 2019

Kollegaveiledning for manuellterapeuter

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
27 mars – 29 mars 2019

Kurs i trygdefaglige emner for manuellterapeuter

Oslo / Arr: Universitetet i Oslo
Les mer