Videotaksten forlenges

Ordningen med videokonsultasjon hos manuellterapeut forlenges.

I forbindelse med covid-19-pandemien fikk manuellterapeuter og fysioterapeuter adgang til å benytte videokonsultasjoner. I første omgang gjaldt adgangen fram til 1. september, men regjeringen har nå utvidet dette med to måneder – fram til 1. november.

Se informasjon fra Helfo…