Ultralydveiledede injeksjoner

Ultralydveiledede injeksjoner

11 april – 12 april 2024 Sted: Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor og Foreningen Ultralyd i Allmennpraksis v/Gard Bruset

Arrangører: Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor (FMS) og Foreningen for ultralyd i allmennpraksis (FUA)

Læringsmål:
● Introdusere av grunnleggende kunnskaper om ultralydteknologi og bruken av ultralydapparater.
● Introdusere klinikere i bruken av ultralyd i forbindelse med injeksjoner.
● Kunne produsere ultralydbilder til bruk som beslutningsstøtte ved diagnostikk
● Gi kjennskap til sonoanatomien og de vanligste patologiske funn ved nevnte organsystemer.
● Gi kunnskap om indikasjoner og kontraindikasjoner for injeksjoner.
● Praktisk øving på kadaver.

Målgruppe:
● Leger og fysikalskmedisinere
● Manuellterapeuter
● Kiropraktorer

Vi anbefaler sterkt at deltagere har forkunnskap i MSK ultralyd.

Kursarrangør:
● Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis
● Manuellterapeutenes Servicekontor

Kursleder:
● Dr. Gard Bruset – Fastlege ved Regnbuen legekontor, medlem i FUA.

Kurskomitè:
● Dr. Canh Le Nygaard – Spesialist i allmennmedisin, leder av FUA
● Dr. Gard Bruset – Spesialist i allmennmedisin, medlem i FUA
● Eirik Rist Hauger – Manuellterapeut, MSK sonograf UiB, Inj utdanning UiB

Timeplan:
Last ned..

Sted:
● Universitetet i Oslo, Domus Medica Gaustad, Institutt for medisinske basalfag, Nordinngangen, Sognsvannsveien 9, Oslo.
– Kart, se her…
– Film som viser vei til kurslokalet (disseksjonssalen) fra trikkholdeplass ved Rikshospitalet, se her…

Deltakeravgift:
● 
13.000 kr

Kurskontakt
Gard Bruset, bruset@gmail.com

7 mars – 2024

Webinar: Mannehelse – også tilgjengelig i opptak

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
13 mars – 15 mars 2024

Kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter

Oslo + digitalt / Arr: Universitetet i Oslo
Les mer
14 mars – 2024

Oslo, 14. mars 2024: Kollegasamling – god journalføring

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
14 mars – 2024

Generalforsamling i Servicekontoret

Thon Conference, Universitetsgata 26, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes servicekontor
Les mer
15 mars – 16 mars 2024

Oslo, 15.-16. mars 2024: Kvinnehelse gjennom livet

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
5 april – 2024

Oslo, 5. april 2024: Innføring i kognitiv terapi

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer