Venting øker dødsrisiko

Norsk studie fastslår at ventetid på behandling av hoftebrudd, spesielt blant den eldre populasjonen, er assosiert med en betydelig høyere dødsrisiko sammenlignet med befolkningen ellers.

Studien har sett nærmere på konsekvensene av ventetid på operasjon for nordmenn med hoftebrudd. Forskningen er den første av sitt slag – i den forstand at man nå kan fastslå at ventetid på hoftebruddoperasjon er forbundet med betydelig økt dødelighet, skriver Dagens Medisin.

Leder Cato Kjærvik i Norsk Ortopedisk Forening (NOF) sier til avisen at bakgrunnen for studien er er et forsøk på å vurdere variasjonen i behandlingstilbudet ved hoftebrudd i Norge.

Forskerne har tatt for seg alle sykehusene som rutinemessig behandler hoftebrudd, for å se om de kunne finne faktorer som forklarer variasjon.

– I den siste studien har vi sett på variasjon i ventetid fra innleggelse til operasjon. Dette er en kvalitetsindikator for behandling av hoftebrudd. 80 prosent bør være operert innen 24 timer, 90 prosent innen 48 timer. Sykehusene i Norge klarer ikke å levere dette godt nok. Vi har også sett ut i verden og sammenlignet oss med andre land. For eksempel er kravet i England å være behandlet innen 36 timer. Dette gjør at man tilstreber å redusere ventetiden med en natt. Det er potensielt en natt med en del lidelse for en fullstendig hjelpetrengende pasient.

Studien fastslår at hoftebrudd, spesielt blant den eldre populasjonen, er assosiert med en betydelig høyere dødsrisiko sammenlignet med befolkningen ellers. 43 norske sykehus behandler hoftebrudd i Norge i dag, og ifølge Kjærvik er det store variasjoner mellom de ulike sykehusene.

Les hele artikkelen i Dagens Medisin, se her…