Vant Muskel&Skjelettprisen

Irem Eliassen fra Bergen vant Muskel&Skjelettprisen 2023 for sin studie av muskelskjelettsmerter blant orkestermusikere i Norge.

Eliassen presenterte sin studie på manuellterapeutenes årlige fagsminar i Drammen sist helg.  Prisen er på 20 000 kroner, og er gjort mulig ved hjelp av Manuellterapeutenes Servicekontors sponsorer.

Vinnerstudiens hensikt var å undersøke forekomsten av muskelskjelettsmerter og sammenhengen mellom smerte og kjønn, alder og instrument blant profesjonelle orkestermusikere. Videre ble effekten av smerte på søvn og mental helse analysert for å vurdere smerte som prediktor som truer musikernes helse.

358 musikere i åtte forskjellige profesjonelle sivile orkestre i Norge svarte på spørsmål om sosiodemografiske egenskaper, helseadferd, personlighet og fysiske og mentale helse. Spørsmålene om smerteopplevelsene de siste 30 dagene var basert på den nasjonale Levekårundersøkelsen. Standardiserte kartleggingsverktøy som Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25) og Bergen Insomnia Scale (BIS) ble brukt for å vurdere henholdsvis psykisk velvære i de siste 14 dagene og søvnproblemer i de siste 30 dagene.

Resultatene viste at orkestermusikere har høy risiko for å oppleve muskelskjelettsmerter. De viste også at søvnproblemer og psykiske forstyrrelser samvarierer med smertene. Videre kan muskelskjelettsmerter indirekte ha en negativ effekt på musikernes karriere ved at de ikke klarer å spille sine instrumenter. Forekomsten av muskelskjelettsmerter i de siste 30 dagene blant orkestermusikerne var 85 prosent. Musikerne opplevde hyppig smerte uavhengig av kjønn, alder og instrumentgruppe. Nakke, skuldre og øvre rygg var de mest rapporterte smerteområdene. Smerteintensitet korrelerte med antall smerteområder, og arbeidet som musiker ble oppfattet som kilde til smertene. Det var også en sammenheng mellom smerteintensitet, søvn og psykisk lidelse.

Eliassens studie ble gjennomført i forbindelse med en masteroppgave i scenekunstmedisin fra University College London. Hun er nå student ved masterutdanningen i manuellterapi, Universitetet i Bergen.

Lenke
Les mer om studien på nettsiden trioofagony.com