Studentprisen 2019

By 10. januar 2019Ukategorisert

Studentprisen 2019

Manuellterapistudenter og nyutdannede manuellterapeuter kan delta i kampen om «Studentprisen 2019». 

Manuellterapeutenes studentpris deles ut på årets muskel- og skjelettseminar i Oslo. Prisen er på 10.000 kroner.

De som er manuellterapistudenter eller var manuellterapistudenter i 2018 kan delta med presentasjon av oppgaver levert i forbindelse med sine manuellterapistudier.

Statutter
Deltakerne leverer et sammendrag av en skriftlig oppgave levert i forbindelse med manuellterapistudiet. Sammendraget må kunne publiseres.

Deltaker må dokumentere at vedkommende har bidratt i arbeidet som oppgaven bygger på.

Hver deltaker kan kun levere 1 bidrag.

Sammendraget skal redegjøre for
– valg av problemstilling,
– materiale og metode
– resultater
– fortolkning/konklusjon.

I bedømmelsen av bidragene legges det vekt på om tema er relevant for manuellterapeutenes fag og yrkesrolle klarhet i fremstillingen.

Bidrag sendes studentpris@manuellterapi.net innen 1. mars 2019.

Gå til seminarets hjemmeside…