Stressfraktur i lårhalsen

Oversiktsartikkel i Legetidsskriftet om stressfraktur i lårhalsen.

Det typiske hovedsymptomet ved stressfraktur i lårhalsen og stressreaksjoner i forkant av en fraktur, er diffuse, fremre lyskesmerter. I starten vil smertene kun være aktivitetsrelaterte, men etter hvert også til stede ved hvile, skriver forfatterne Caroline Ziesler og Lars Engebretsen.

Stressfraktur i lårhalsen forekommer sjelden, men kan oppstå hos idrettsutøvere og mosjonister ved gjentatt stor belastning på underekstremitetene. Hofte- og lyskesmerter og kliniske funn kan vekke mistanke, og MR-undersøkelse er gullstandarden for å påvise stressfraktur. Skaden behandles konservativt eller operativt, avhengig av anatomisk plassering og hvorvidt frakturen er stabil eller ikke.

I artikkelen gjennomgår forfatterne epidemilogi, etiologi og patogenese, symptomer, differensialdiagnoser, bildediagnostikk, behandling, oppfølgning og prognose.

Les hele artikkelen her….