Når smerten setter seg i kroppen

By 3. april 2019Ukategorisert

Når smerten setter seg i kroppen

Fagseminar om smertebehandling for manuellterapeuter og fysioterapeuter 1.-2. november.

Norsk Manuellterapeutforening arrangerer fagseminar for manuellterapeuter og fysioterapeuter i Oslo. Målet er å gjøre deltakerne bedre rustet til å forstå og behandle smertepasienter i klinisk praksis, og da med hovedvekt på pasienter med langvarig smerteproblematikk og sammensatte lidelser. Seminaret tar mål av seg til å gi fysioterapeuter og manuellterapeuter bedre innsikt i hvordan pasienter med langvarige smerter best mulig kan forstås og behandles, sett i lys av både den biopsykososiale modellen og nyeste viten innen smertebiologi, smertefysiologi og smerteforståelse. Forelesere med ulik faglig bakgrunn, herunder leger, fysioterapeuter og psykologer, sikrer tverrfaglighet og sørger for at tematikken gis tilstrekkelig bredde.

For informasjon og påmelding om seminaret, se her…

Temaer som blir berørt i løpet av kurset:

  • Sammensatte lidelser og langvarig smerteproblematikk
  • Teorier knyttet til smerte og smerteforståelse
  • Den biopsykososiale modellen
  • Betydningen av psykososiale faktorer for smerteopplevelse
  • Smerte i et kulturelt og etnisk perspektiv
  • Hvordan kartlegge smerte
  • Kognitiv terapi som behandlingstilnærming
  • Håndtering av smertepasienten i spesialisthelsetjenesten
  • Modulering av smerte farmakologisk og manuellmedisinsk
  • Korrekt dokumentasjon, epikriser, henvisninger og samarbeid

Seminaret er støttet av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Lenke
Fagseminaret: «Når smerten setter seg i kroppen»