Rygg og nakke plager flest

By 2. juli 2019Ukategorisert

Rygg og nakke plager flest

Årlig rammes om lag 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. De fleste av disse er i yrkesaktiv alder og over halvparten er kvinner, ifølge ny rapport.

Oslo Economics har på oppdrag fra Norsk Kiropraktorforening utarbeidet en rapport som bekrefter at smerter i korsrygg- og nakke er viktigste årsak til ikke-dødelig helsetap i Norge. Verdien av tapt helse anslås i rapporten til 165 milliarder kroner.

Plagene utgjør også den viktigste årsaken til fravær i arbeidslivet. Oslo Economics anslår verdien av tapt produksjon til 50 milliarder kroner.

Rygg- og nakkeplager utgjør videre en belastning for helsetjenesten, og koster årlig 8,7 milliarder kroner. Smerter og plager i rygg og nakke medfører betydelige konsekvenser for pasienter og deres pårørende, arbeidsgivere og for velferdssamfunnet.

– Det er behov for forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan styrke forebygging, diagnostikk, behandling og samhandling rundt forløp, samt hvordan man kan gi insentiver til deltakelse i arbeidslivet, heter det i rapporten.

Kilde
Oslo Economics rapport om rygg og nakkeplager (juni 2019)