Reviderte nakkeretningslinjer

APTA har revidert retningslinjene for undersøkelse og behandling av nakken.

Det amerikanske fysioterapiforbundet, APTA, utarbeidet i 2008 første gang kliniske retningslinjer for behandling av ulike tilstander i nakken. Disse retningslinjene er nå revidert og oppdatert, og ble publisert i juli-utgaven av det anerkjente tidsskriftet Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy (JOSPT). Retningslinjene er basert på tilgjengelig vitenskapelig forskning på utredning, diagnostisering og ikke-kirurgisk behandling av nakkesmerter.

Generelt anbefaler retningslinjene trening og manuellterapi for mange typer nakkesmerter. For pasienter som opplever begrensninger i nakkebevegelsene, støtter retningslinjene thoracal manipulasjon, ROM- øvelser og trening av arm- og øvre ryggmuskler. Hvis smertene vedvarer, må en mer omfattende tilnærming vurderes.

For pasienter med skader etter kjøretøykollisjoner, vil «nakkeskole» og tidlig tilbakekomst til normale, ikke-smertefulle aktiviteter som pasienten utførte før ulykken, kunne bidra til tilfriskning. Forfatterne av retningslinjene anbefaler manuellterapi og øvelser for å kontrollere smerte og forbedre funksjonen.

For pasienter med cervicogen hodepine, anbefaler retningslinjene manuellterapi, kombinert med mobilitets- og styrkeøvelser for thoracal og nakke.

Når smertene stråler fra nakken og ut i armen, kan traksjon, streching og styrkeøvelser og manuellterapi være nyttige, heter det i retningslinjene.

Kilder
 Neck Pain: Revision 2017 Clinical Practice Guidelines Linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health From the Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(7):A1-A83. doi:10.2519/jospt.2017.0302

 Neck Pain. Clinical Practice Guidelines Help Ensure Quality Care. J Orthop Sports Phys Ther 2017;47(7):513. doi:10.2519/jospt.2017.0508