Positiv effekt av trening på arbeidsplassen

Dansk studie viser at ansatte som trener sammen på arbeidsplassen, opplever mindre muskel- og skjelettsmerter enn de som trener alene hjemme.

Tidligere forskningsresultater fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø har vist at sykehusansatte fikk mer ut av fysisk trening da de trente på jobb med kollegaer enn hjemme på egen hånd.

Formålet med den nye undersøkelsen var derfor å undersøke om trening i arbeidstiden var mer effektivt i forhold til å redusere muskel- og skjelettsmerter blant helsepersonale, enn hvis de trente like mye hjemme, og om for eksempel alder, smerter, fedme, antall pasientforflytninger og fysisk aktivitet i fritiden ville hemme utbyttet av treningen.

Forskerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø rekrutterte 200 frivillige, kvinnelige medarbeidere fra tre sykehus til undersøkelsen. Deltagerne ble tilfeldig inndelt i to grupper, som gjennomgikk et 10-ukers treningsprogram, hvor den ene gruppen trente på arbeidsplassen og den anden gruppen trente hjemme.

Resultatene viste at de ansatte opplevde større nedgang i smerter, når de trente sammen med kolleger på arbeidsplassen enn når de trente alene hjemme. Videre viste resultatene at deltagerne oppnådde reduksjon i smertene uansett om de hadde mange pasientforflytninger, kroniske smerter, høy alder eller utførte fysisk trening i fritiden.

Les hele studien her:
M. D. Jakobsen, E. Sundstrup, M. Brandt & L. L. Andersen. Factors affecting pain relief in response to physical exercise interventions among healthcare workers. Scand J Med Sci Sports 2016; 1–10. DOI: 10.1111/sms.12802