Oppretter stiftelse for muskelskjelettforskning

Olav Thon setter av en milliard kroner til stiftelse som skal støtte forskning på muskel- og skjelettlidelser.

Olav Thon kom med nyheten på programmet Torp på NRK i kveld.

– Disse plagene koster staten, og alle stater, milliarder av kroner i sykepenger og fravær i arbeidslivet, men er merkelig lite prioritert i det offentlige forskningsapparatet, sier Thon.

Thon (96) har tidligere vært Norges rikeste mann, men er nå «bare» nummer 15 på listen. En årsak til dette er at han har donert penger til stiftelser og allmennyttige formål.

Kapitalen i den nye muskel- og skjelettstiftelsen skal hovedsaklig investeres i eiendom. Thon håper på en årlig avkastning på opp mot 10 prosent. Det vil i så fall gi opp mot 100 millioner kroner i året hvorav mesteparten skal deles ut til forskning,

Thon mener en aldrende befolkning gjør forskning på muskel og skjelett særlig aktuelt i dag.

– Å se en nasjon av 100-åringer i hver sin rullestol er ikke noe godt for et samfunn. Og slettes ikke noe godt for dem som befinner seg i den situasjonen, sier Thon.

Les mer på nrk.no…