Oppfølging av skoliosepasienter

Skjevhet etter avsluttet vekst hos uopererte skoliosepasienter, overbelaster ryggvirvlene. Etter år og tiår kan ryggvirvler degenerere, slik at skjevheten også forverres av degenerativ skoliose.

Det skriver ph.d. overlege Sigbjørn Rogne i Legetidsskriftet. I artikkelen drøfter han prognosen for skoliosepasienter med stor feilstilling og når ulike behandlingstiltak, bl.a. kirurgi, bør tilbys.

Når kompensasjonsmekanismene er oppbrukt, tilkommer smerter fra ryggmuskulatur og lumbal spinal stenose. Osteoporose som skyldes alder, og lavt aktivitetsnivå grunnet ryggsmerter, kan gi dårlig skruefeste og hindre kirurgi med oppretting og avstiving av ryggen. Fordeler med tidlig kirurgi er mindre degenerativ skoliose og funksjonsnedsettelse, siden mindre må opprettes og avstives, samt bedre skruefeste, skriver Rogne.

Kilde
Bedre oppfølging av idiopatisk skoliose, Tidsskr Nor Legeforen 2024 doi: 10.4045/tidsskr.24.0015