Offensiv for åpen tilgang til forskning

By 6. september 2018Ukategorisert

Offensiv for åpen tilgang til forskning

Forskningsrådet krever at alle artikler fra forskningen de finansierer, skal publiseres med åpen tilgang fra 2020.

Forskningsrådet går sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve åpen tilgang fra 2020. Dermed får forskere, næringsliv og befolkningen tilgang til den nyeste kunnskapen og kan raskt ta den i bruk.

Det skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

Norge har sammen med sterke forskingsnasjoner som Nederland, Sverige og Tyskland lenge vært en pådriver for åpen publisering. I dag blir forskningen, som i stor grad gjennomføres ved offentlig finansierte institusjoner, publisert i tidsskrifter som er eid av noen få, store internasjonale forlag. For å få tilgang til de publiserte resultatene må institusjonene inngå dyre abonnementsavtaler. Bare i Norge bruker institusjonene om lag 300 millioner kroner årlig i abonnementsutgifter.

– Dagens publiseringsmodell er ikke bærekraftig. Vi betaler tre ganger over skatteseddelen: først for selve forskningen, så for vurderingen av forskningens kvalitet og til slutt for å få tilgang til resultatene. Dette vil vi ikke lenger fortsette med, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Med de nye kravene vil bare publisering i åpne tidsskrifter aksepteres fra 2020. De skjerpede kravene vil legge press på forlagene til å gjøre alle tidsskriftene sine åpne.

– Vi vil at forlagene skal snu publiseringsmodellen, fra abonnementer og betalingsmurer, til å ta betalt for kvalitetssikring og publisering. Med denne felleseuropeiske offensiven vil vi få fortgang i denne overgangen. Sammen med de andre forskningsrådene i Europa vil vi styrke kvalitetssikringen av publiseringskanalene, sier Røttingen.

Les hele artikkelen på Forskningsrådets nettsider…