– Like bra uten skruer

Dekompresjonskirurgi uten avstivning med skruer på pasienter med spinal stenose ga like gode resultater som kirurgi med skruer.

Det viser en stor studie, NORDSTEN-DS, publisert i The New England  Journal of Medicine nylig.

Røntgenbilde av lumbal med spondylolisthesis L5-S1. Lucien Monfils.

Studien har datamateriale fra 16 ulike sykehusavdelinger i Norge. 267 pasienter med trang spinalkanal og glidning mellom to virvler deltok. Pasientene ble informert om at operasjonsmetoden (dekompresjon med eller uten skruer) skulle avgjøres ved loddtrekning, såkalt randomisering. Før operasjonen fikk deltakerne vite hvilken metode de ble trukket ut til. 134 ble operert uten skruer, mens 133 ble operert med skrueavstiving i tillegg.

Deltakerne ble spurt om smerte- og funksjonsnivå før operasjon, etter tre måneder, et år og to år etter operasjonen. Resultatene viser at dekompresjon uten skruer fungerer like bra som bare å fjerne ben og bindevev, slik at det blir bedre plass for forbipasserende nerver.

– Med resultatene fra denne studien, med så mange deltagere, vil det være vanskelig å forsvare videre bruk av skruer som førstevalg ved kirurgi, sier Ivar Austevoll til Aftenposten.

Han er overlege ved Kysthospitalet ved Hagevik, Haukeland universitetssykehus, og førsteforfatter bak studien.

Hvert år opereres ca. 4500 pasienter i Norge for innsnevring i ryggmargskanalen (spinal stenose). Mellom 1200 og 1500 av disse har en glidning i tillegg. De får diagnosen degenerativ spondylolistese (DS).

Dette er en forskyvning av virvlene og oppstår når en ryggvirvel glir i forhold til en underliggende virvel. Vanlig praksis har vært å stive opp ryggen med skruer og stag av metall.

Lenker