Legger ned Ullevål sykehus

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus, å bygge et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad og å bygge et nytt lokalsykehus på Aker.

Vedtaket i Helse Sør-Øst skjer til tross for at alle fagforeninger ved Oslo Universitetssykehus og sju av ti partier i Oslos bystyre er imot planene, skriver NRK.no

NRK har i dag fortalt at nytt Rikshospital på Gaustad og nytt Aker sykehus på Sinsen kan koste over 50 milliarder kroner.

Ansattrepresentantene fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet stemte imot. De mener det er for mange uavklarte forhold og for høy risiko i prosjektet.

Les mer om saken på NRK.no…