Generalforsamling

Servicekontorets generalforsamling går av stabelen 12. mars.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ, og avholdes i forbindelse med muskelskjelettseminaret «Når ryggen tar styringen» i Bergen 12.-14. mars.

Generalforsamlingen starter torsdag kl. 18 og behandler i hht. vedtektene følgende saker:
– valg av ordstyrer/referent
– beretninger
– årsregnskap
– serviceavgift
– budsjett
– valg av styre med vararepresentanter
– valg av valgkomité
– valg av revisor og godtgjøring til revisor
– evt godtgjøring til styreleder og styremedlemmer
– andre saker som er nevnt i innkallingen

Frist for innsending av saker (info@manuellterapi.no): 3. februar.

Mer informasjon og påmelding til seminaret, se www.muskelskjelettseminar.no