Forskningskonferanse i november

By 15. august 2018Ukategorisert

Forskningskonferanse i november

Den 7ende nasjonale forskningskonferansen innen muskelskjeletthelse går av stabelen 29.-30. november på Gardermoen.

Det er Muskelskjelettsatsingen, MUSS, som arrangerer konferansen. MUSS ønsker nå abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjoner. Abstrakt kan sendes til limped@ous-hf.no innen 10. oktober 2018.

All forskning innen muskelskjeletthelse er av interesse. Det ønskes tilsendt sammendrag av studier i alle faser- alt fra presentasjon av planlagte prosjekter til publiserte arbeider.

Abstraktet kan skrives på norsk eller engelsk og sendes som en wordfil på maks 1 A4-side og skal inneholde: 1. Tittel, forfattere, forfatternes tilhørighet, 2. Bakgrunn og formål med studien, 3. Metode, 4. Resultater og 5. Konklusjon. Uthev forfatter som skal presentere.

Innsendte abstrakt blir vurdert av en vitenskapelig komité og det vil bli gitt en pris for beste frie foredrag og til beste poster.

Les mer om innsending av abstrakt og om øvrig program på MUSS-konferansens nettside….