Flere dør av en overdose sterke smertestillende medisiner

Det har vært en økende trend med overdosedødsfall som følge av sterke smertestillende medisiner med opioider i perioden 2010 til 2018. Økningen har kommet i samme periode som et økende antall personer har fått slike smertestillende medisiner på blå resept.

Det viser en studie fra FHI. Studien er publisert i International Journal of Drug Policy. I 2010 skyldtes 30 prosent av dødsfallene sterke smertestillende medisiner med opioider, og 70 prosent skyldtes heroin. I 2018 hadde fordelingen endret seg til henholdsvis 60 og 40 prosent.

– Vi vet ikke om de som døde fikk medisinene forskrevet av lege, eller skaffet de på annen måte, understreker prosjektleder og seniorforsker Linn Gjersing.  Hun har gjennomført studien sammen med kollega og seniorforsker Ellen Amundsen.

Ryggproblemer, eller å ha vært utsatt for ulykker og skader, var mer vanlig blant de som døde av forgiftning med sterke smertestillende medisiner og som hadde besøkt allmennlege/legevakt siste året. Blant de som døde av heroinforgiftning var det en høyere andel med en rusmiddelavhengighetsdiagnose.

– Mange av de overdoseforebyggende tiltakene vi har i dag er i hovedsak rettet mot forebygging av heroinoverdoser. Funnene i denne studien understreker behovet for tiltak som favner bredere.  Tiltakene bør også fange opp dem som har risiko for å dø, og som har kjennetegnene til de som dør av en forgiftning med sterke smertestillende medisiner, sier Gjersing.

Lenke
Les pressemelding fra Folkehelseinstituttet, FHI…