Endring i vilkår for takst H10

Manuellterapeuter og fysioterapeuter i kortere vikariater kan nå kreve H10 – engangskompensasjon for mindreinntektsutvikling på grunn av pandemien i perioden mars 2020 til og med juni 2021.

Det opplyser Helfo, se her…

Takst H10 ble innført fra 1. juli 2021 som en engangskompensasjon for mindreinntektsutvikling på grunn av pandemien i perioden mars 2020 til og med juni 2021. Honoraret for taksten er 12 446 kroner. Taksten er midlertidig og gjelder til og med 31. desember 2021. Taksten kan kreves av fysioterapeut med driftsavtale.

Manuellterapeuter og fysioterapeuter i vikariat, med unntak for de som har lengre vikariater utlyst av kommunen, har frem til nå fått avvist sitt krav på takst H10. Dette endres fra 25. oktober 2021, og takst H10 vil nå kunne kreves uavhengig av lengden på vikariatet.

Det betyr at vikarer som tidligere har fått avvist krav om takst H10, kan sende inn nytt krav, dersom taksten ikke allerede er utløst for den aktuelle hjemmelen. Hvis hjemmelsinnehaver har krevd taksten, vil kravet fra vikaren bli avvist. 
Krav om takst H10 må være fremsatt senest 31. desember 2021.

Se informasjon om hvem som kan kreve taksten og fullstendige vilkår i rundskriv til folketrygdloven § 5-8.