Dette forkorter livet til hoftebruddspasienter

Eldre pasienter har økt dødelighet etter et hoftebrudd, men de med høy inntekt lever i snitt bortimot to år lenger enn de med lav inntekt.
Cato Kjærvik

Cato Kjærvik

— Overraskende store forskjeller i levetid, mener ortopedspesialist Cato Kjærvik ved Nordlandsykehuset. Han er tilknyttet KlinReg-studien ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

Å pådra seg hoftebrudd når man er passert 65 år er uten tvil en stor påkjenning for kroppen. Fra tidligere er det kjent at denne pasientgruppen har høy dødelighet etter hoftebruddet. En fersk studie av 37 708 hoftebrudd i Norge i perioden 2014–2018 viser at disse pasientene har en betydelig kortere forventet levetid sammenliknet med en sammenliknbar del av befolkningen.

​Dødeligheten er særlig stor de første tre månedene etter hoftebruddet. Men selv seks år etterpå kan man fremdeles se en overdødelighet på hele 41 prosent i denne gruppa sammenlignet med resten av befolkningen.

​Når man ser på hvor mange som dør i en befolkning og finner at det er flere enn normalt, kalles det gjerne overdødelighet. Noen grupper, slik som hoftebruddpasientene, kan med andre ord ha en høyere dødelighet enn det man skulle forvente.

Lav utdanning, lav inntekt = økt dødelighet

​​Det som kjennetegner gruppen som har høyest risiko for å dø som følge av hoftebrudd er blant annet at de gjerne har lav utdanning og lav inntekt.

​​— Studien viser at har du høyere utdanning, lever du også mye lenger. I snitt lever pasienter med høy utdanning 1400 dager etter et hoftebrudd, noe som er 200 dager lenger enn de med lav utdanning. Har du høy inntekt er det enda større forskjell. Da lever du i snitt 1600 dager etter et hoftebrudd, noe som er 600 dager mer enn de med lav inntekt. Det er tett opp mot to år lenger for dem med høy inntekt og det er en betydelig forskjell, påpeker Kjærvik.

At høy inntekt og høy utdanning gir en helsemessig fordel er ikke nytt for forskere. Men Kjærvik mener det er overraskende at effekten av utdanning og inntekt fremdeles er såpass sterk selv etter at pasientene har nådd alderdommen. Inntekten han tok utgangspunkt i var den pasientene hadde året før bruddet, og for de fleste dreier det seg om pensjon.

Ingen fordel å være mannlig hoftebruddpasient

​​Det viser seg også at menn oftere dør etter et hoftebrudd sammenliknet med kvinner. Størst er denne forskjellen i dødelighet rett etter bruddet, men med tiden jevner den seg sakte ut.

​​— Menn utgjør bare en tredjedel av alle hoftebruddpasienter. Men selv når vi justerer for alle andre faktorer, så har kvinner 30 prosent lavere dødelighet enn menn. Vi vet ikke hvorfor. En hypotese har vært at menn ser ut til å tåle plutselige belastninger dårligere enn kvinner. Forskning fra Sverige tyder på at det ikke nødvendigvis er tilfeldig hvem som brekker hoften. Ofte er det mennesker som er mer skrøpelig enn gjennomsnittet. Skrøpelighet gir økt risiko for hoftebrudd, som igjen øker risikoen for å dø som følge av bruddet, forteller Cato Kjærvik.

Kilde: 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE): Dette forkorter livet til hoftebruddspasienter