Behandling av tennisalbue

Systematisk oversiktsartikkel tyder på at mobilisering med bevegelse av albueleddene er effektivt i behandlingen av kronisk lateral epikondylitt, tennisalbue.

Lateral epikondylitt er en tilstand som ofte er både langvarig og smertefull. Det er usikkert hva som er den mest effektive behandlingsmetoden.

Oversiktsartikkelen er en sammenfatning av i alt 22 ulike randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt effekten av ulike konservative behandlingsmetoder.  En av konklusjonene er at forskningen på området er for heterogen til å kunne uttale seg sikkert om de aller fleste behandlingsmetodene.

Det ble imidlertid funnet en viss støtte for at mobilisering av albueleddene gir en umiddelbar positiv effekt, og at myfascial release-teknikker kan gi en kortvarig, positiv effekt.

Kilde:
Girgis B og Duarte JA: Efficacy of physical therapy interventions for chronic lateral elbow tendinopathy: a systematic review. Physical Therapy Reviews, doi.org/10.1080/1083319 6.2019.1695355