AVLYST. Webinar: Sykmelding ved akutte og langvarige korsryggplager

AVLYST. Webinar: Sykmelding ved akutte og langvarige korsryggplager

10 juni – 2021 Sted: Teams / Arr: NMF

AVLYST

Innhold: Muskel- og skjelettlidelser er den største enkeltårsaken til sykefravær og utgjorde 33 prosent av alle sykefraværstilfellene i 3. kvartal 2019, selv om psykiske lidelser som sykmeldingsdiagnose har økt de siste årene. Rygglidelser utgjør cirka 27% av muskel-skjelettdiagnosene ved sykefravær, og vi ser store forskjeller i varighet på landsbasis og mellom fylkene.

Jo lenger et sykefravær varer, jo større sannsynlighet er det for at den sykmeldte ikke kommer tilbake til sin vanlige jobb, eller ikke kommer tilbake til arbeid i det hele tatt. Tett oppfølging på arbeidsplassen og god dialog mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder og NAV er viktige forutsetninger for at den sykmeldte skal komme raskere tilbake i arbeid.

Helsedirektoratet og NAV har i samarbeid utviklet verktøy som skal være til hjelp, og bidra til kvalitet i sykmeldingsarbeidet: «Faglig veileder for sykmeldere, med diagnosespesifikke anbefalinger» og «Statistikk for sykmeldere».

I forbindelse med den nye IA-avtalen 2019-2022 er det flere virkemiddel med tanke på å redusere og forebygge sykefravær. Et av disse er HelseIArbeid, et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV, som skal bidra til en raskere avklaring, og tilbakeføring til arbeid, av sykmeldte med lettere psykiske lidelser og muskelskjelettlidelser.

Foreleser: Agneta Emma Iversen, overlege ved IA- og sykefraværskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Webinaret vil bli tatt opp og ligge tilgjengelig i én måned for deltakere. Lenke til opptak distribueres til påmeldte etter at webinaret er ferdig. Det er også mulig å kun se opptaket i etterkant uten å delta på selve webinaret.

Målgruppe: Manuellterapeuter

Undervisningstimer: 1

Sted: Webinar på Zoom

Pris:

  • Gratis for medlemmer av NMF.
  • Ikke-medlem av NMF = 250 kr.

Påmeldingsfrist: 10. juni

Kurskontakt: Hans Olav Velle // hansolav@manuellterapi.no

19 august – 2021

Tolkning av muskelskjelett – MR for behandlere

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
27 august – 2021

Akuttmedisin

Oslo Kongressenter/Livestream / Arr: NMF
Les mer
7 september – 2021

Den langvarige smertepasient

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
14 september – 2021

Brusk – the essentials

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
16 september – 18 september 2021

Kurs i temporomandibulær dysfunksjon (TMD)

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Kiropraktorforening
Les mer
14 oktober – 2021

Webinar: Achillesruptur og tendinopati

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer