Webinar: Smerte som en homeostatisk følelse

By 9. juli 2020

Webinar: Smerte som en homeostatisk følelse

6 oktober – 2020 Sted: Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

 

 

På seminaret vil vi diskutere hvordan vi kan forstå smerte som en homeostatisk følelse, og hvilke implikasjoner dette får for behandling og din manuellterapeutiske verktøykasse. Det teoretiske grunnlaget er idag veldokumentert, men allikevel ukjent for mange. Forskeren som har beskrevet smerte som en homeostatisk følelse heter Bud Craig og i 2003 publiserte han en banbrytende artikkel i Trends in Neurosciences med tittelen : “A new view of pain as a homeostatic emotion. Han har samlet sin kunnskap i boken – How do you feel – an interoceptive moment with your neurobiological self”, som kom ut i 2015. Dette er et paradigmenskifte og gir oss nye og bedre teorier for hva smerte er og hvordan vi skal behandle smerte. På seminaret vil jeg diskutere hvordan vi skal forstår smerte i relasjon til homeostase, allostase, interocepsjon, exterosepsjon, top-down mekanismer og bottom-up mekanismer.

Forelesere: Tom Arild Torstensen, manuellterapeut og PhD-stipendiat

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Klokkeslett: 19.00 – 22.00

Undervisningstimer: 3

Sted: Webinar på Zoom

Pris:

  • Medlem NMF = 350,-
  • Ikke medlem av NMF = 500,-

Påmeldingsfrist: 6. oktober 2020

Kurskontakt: Hans Olav Velle: hansolav@manuellterapi.no

9 september – 2020

Webinar. Manuell- og aktivitetsmedisinsk smertebehandling

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
11 september – 2020

Farmakologi for manuellterapeuter

Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 september – 2020

Webinar. Depresjon og panikk

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
25 september – 26 september 2020

Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett – trinn 3

ManuellterapiKlinikken Brynseng, Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor, UL Trøndelag og FUA
Les mer
13 oktober – 2020

Webinar: Har “Explain Pain” kollapset?

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 oktober – 24 oktober 2020

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

ManuellterapiKlinikken Brynseng, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer