Webinar. Indikasjoner for kirurgi i cervical/lumbal – også tilgjengelig i opptak

Webinar. Indikasjoner for kirurgi i cervical/lumbal – også tilgjengelig i opptak

29 november – 2022 Sted: Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Velkommen til et spennende webinar om utvelgelse av pasienter til kirurgi i cervical- og lumbalcolumna! 

Foreleser på webinaret er David Werner. Werner er lege, og arbeider på nevrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Tromsø i 2021 med avhandlingen “Development of a prognostic model for unfavorable outcome after lumbar microdisectomy”. Hans hovedveileder fra førsteamanuensis Tore Solberg ved UiT Norges arktiske universitet.

Webinaret er på 2×45 minutter, med følgende innhold:

Time 1

Cervicale problemstillinger og indikasjon for kirurgi

Time 2

Lumbale problemstillinger og gjennomgang av funn fra Werners doktorgradsprosjekt

Webinaret vil bli tatt opp og ligge tilgjengelig i to uker for deltakere. Lenke til opptak distribueres til påmeldte etter at webinaret er ferdig. Det er også mulig å kun se opptaket i etterkant uten å delta på selve webinaret. 

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Undervisningstimer: 2

Sted: Webinar på Zoom

Pris:

  • Medlem NMF: 400 kr
  • Ikke-medlem NMF: 600 kr

Kurskontakt:  Per Svor – per@manuellterapi.no

18 oktober – 2022

Hjerterehabilitering med vekt på trening ved forskjellige hjertesykdommer

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
21 oktober – 22 oktober 2022

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Høvik / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
26 oktober – 28 oktober 2022

Kurs i trygdefaglige emner

Digital / Arr: Universitetet i Oslo
Les mer
1 november – 2022

Kjeveleddet – undersøkelse og behandling

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
1 november – 2022

Den store kuledagen

Radiumhospitalet, Oslo / Arr: Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi
Les mer
3 november – 2022

Spesifikk kraft og muskelhukommelse – også tilgjengelig i opptak!

Webinar / Arr: NMF
Les mer