Webinar: Har “Explain Pain” kollapset?

By 9. juli 2020

Webinar: Har “Explain Pain” kollapset?

13 oktober – 2020 Sted: Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Hvorfor ”kollapset” explain pain modellen? Etter mange år med framgang, herunder positive vitenskaplige publikasjoner, så kollapset ”Explain Pain” modellen. Hvorfor skjedde dette? Årsaken er blant annet to randomiserte studier hvor den ene er gjort i Norge og resultatene ble publisert i Spine i 2016. Protokollen som beskriver i detalj designet og gjennomføringen av den andre studien er publisert i BMJ Open i 2014 og resultatene fra studien i JAMA Neurology i 2019. I begge disse studiene klarte forskerne ikke å dokumentere at ”explain pain” var bedre en sammenligningsgruppen. Altså, ingen forskjell mellom gruppene. Jeg vil på seminaret diskutere styrke og svakheter med det som idag er gullstandarden for klinisk forskning på effekt av en behandling – det klinisk kontrollerte studiet. Jeg vil også diskutere hva for lærdommer vi har fra forskningen på ”explain pain” og hvordan vi kan videreutvikle kommunikasjons hjelpemidler slik at pasienter bedre forstår hva smerte er – forklaringsmodeller som du kan intergrere på en effektiv måte med annen behandling. Andre temaer som vil berøres på seminaret:

  • Hvordan forstå og kommunisere smerte med dine pasienter
  • Hvorfor vi skal fortsette å bruke manuelle teknikker i manuell terapi
  • Dosert trening som smertebehandling – hvorfor dosere øvelser så godt som smertefritt

Forelesere: Tom Arild Torstensen, manuellterapeut og PhD-stipendiat

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Undervisningstimer: 3

Tid: 19.00 – 22.00

Sted: Webinar på Zoom

Pris:

  • Medlem NMF = 350,-
  • Ikke medlem av NMF = 500,-

Påmeldingsfrist: 13. oktober 2020

Kurskontakt: Hans Olav Velle: hansolav@manuellterapi.no

 

9 september – 2020

Webinar. Manuell- og aktivitetsmedisinsk smertebehandling

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
11 september – 2020

Farmakologi for manuellterapeuter

Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 september – 2020

Webinar. Depresjon og panikk

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
25 september – 26 september 2020

Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett – trinn 3

ManuellterapiKlinikken Brynseng, Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor, UL Trøndelag og FUA
Les mer
6 oktober – 2020

Webinar: Smerte som en homeostatisk følelse

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 oktober – 24 oktober 2020

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

ManuellterapiKlinikken Brynseng, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer