Ultralydveiledet injeksjonskurs på kadaver

By 9. november 2018

Ultralydveiledet injeksjonskurs på kadaver

17 april – 18 april 2019 Sted: London / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening arrangerer kurs i ultralydsveiledete injeksjoner på kadaver 17. og 18. april 2019. Kursstedet er Queen Mary University, London. Praktisk injeksjonstrening på kadaver gir en unik innsikt og dypere forståelse, og vil være et verdifullt supplement for deg som tilbyr injeksjonsterapi til pasienter.

For å få godt utbytte av kurset forutsettes det gode kunnskaper og ferdigheter i ultralydsdiagnostikk og injeksjonsteknikk.

Antall kursdeltakere: 12

Ledd som vil gjennomgås i løpet av kurset:

* Skulderbue (inkludert glenohumeral, acromiohumeral og sternoclavidular-ledd)

* Albue

* Håndledd

* Hånd

* Hofte

* Kne

* Ankel

* Fot

Detaljert timeplan over kurset kan lastes ned her.

Pris for kurset er 9000,- for medlemmer av NMF og 11.000,- for ikke-medlemmer. Pris inkluderer leie av lokaler og kadaver, honorar forelesere og diverse kostnader som leie av utstyr, forbruksmateriell, nåler oa. Kursdeltakere ordner overnatting og reise selv. Fysioterapeuter kan søke om reisestipend fra Fysiofondet.

Spørsmål knyttet til kurset? Kontakt Roar Jensen, kontaktperson for kurset: Mobil 452 91 549 // e-post roar.jensen@bkkfiber.no.

Pr. 24.10.18 kl. 15:30 er det kun én ledig plass på kurset. Når kurset blir fulltegnet vil det være anledning til å sette seg på venteliste. Send en mail til hansolav@manuellterapi.no for å komme på denne listen.

3 mai – 2019

Primærkontaktkurs: Videregående nevrologi

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
4 mai – 2019

Okklusjonstrening

Oslo / Arr: Alfacare
Les mer
4 mai – 2019

Sola, Rogaland: Workshop i manipulasjon

Sola, Rogaland / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
7 mai – 9 mai 2019

Fagseminar på Kysthospitalet

Larvik / Arr: Kysthospitalet, Vestfold
Les mer
11 mai – 2019

Kurs og workshop kjeveleddsdysfunksjon

Oslo MET / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
1 juni – 2 juni 2019

Manuellmedisinsk smertebehandling lumbalcolumna og bekken

AktiFys, Hauketoveien 8, 1266 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer