Spondyloartritt

Spondyloartritt

20 april – 2022 Sted: Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Organizer

Webinar om spondyloartritt med revmatolog Inger Jorid Berg

Tema: Spondyloartritt 

* Om spondyloartritt
* Diagnostikk
* Behandling – medikamenter og trening

Foreleser:  Inger Jorid Berg er revmatolog og overlege ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus. Hun har bred og mangeårig erfaring med utredning, oppfølging og behandling av artrittsykdommer. I hovedsak jobber hun med polikliniske pasienter.

Inger Jorid har PhD grad, og temaet for avhandlingen var risiko for hjerte- og karsykdom hos pasienter med ankyloserende spondylitt. Hun har vært involvert i studier på trening ved ankyloserende spondylitt og spondyloartritt.

For tiden jobber hun 50 % klinisk på revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet og er 50% i post doc stilling på prosjekt som omhandler oppfølgingsmodeller for pasienter med aksial spondyloartritt som behandles med TNF-hemmere.

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Undervisningstimer: 2

Sted: Webinar på Zoom

Pris:

  • Medlem NMF: 400 kr

  • Ikke-medlem NMF: 600 kr

Kurskontakt:  Per Svor, per@manuellterapi.no

1 desember – 2021

Hodepine

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
8 desember – 2021

Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
11 januar – 2022

AVLYST: Entrapment-nevropatier

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
19 januar – 2022

Trening under svangerskap

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
21 januar – 2022

Langvarige smerter og sammensatte lidelser

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
28 januar – 29 januar 2022

Kurs 2 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Fjordveien 1, 1363 Høvik, Norway / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer