Primærkontaktkurs – Psykiske lidelser i et bio-psykososialt perspektiv

By 16. januar 2020

Primærkontaktkurs – Psykiske lidelser i et bio-psykososialt perspektiv

5 juni – 2020 Sted: AOF, Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Som primærkontakt møter en mennesker i alle livsfaser og mange pasienter presenterer symptomer på psykiske lidelser. Hvordan bør en som primærkontakt håndtere denne pasientgruppen i undersøkelse og behandling? Hvilke relevante verktøyer kan brukes for å kartlegge alvorlighetsgrad, og hvilke pasienter bør henvises videre? Psykolog og spesialist i klinisk psykologi Therese Brask-Rustad vil på dette kurset forelese innen sentrale temaer som:

  • Psykologiske faktorer ved langvarige / kroniske sykdommer
  • Angst og panikk
  • Traumerelaterte lidelser
  • Traumatisk sorg
  • Depresjon, inkl depresjon hos menn
  • Utbrenthet
  • Bruk av kartlegginsskjemaer
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten – hvordan oppnå kontakt når en pasient blir dårligere?

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Deltakerantall: 34

Undervisningstimer: 7

Sted: AOF Studiesenter, Hammersborggata 16, Oslo

Pris: 2.000 kr for medlemmer NMF, 2.500 kr for ikke-medlemmer.

Early bird: Meld deg på innen 31. mars og få 10% avslag.

Lunsj og kaffe er inkludert

Påmeldingsfrist: 01.05.20

6 juni – 2020

Workshop i manipulasjon, Bergen

Bergen / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
8 juni – 15 juni 2020

Trening som medisin

Webinar / Arr: NMF og Exercise is medicine
Les mer
11 september – 2020

Manuellmedisinsk smertebehandling – det perifere nervesystemet

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 oktober – 24 oktober 2020

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

ManuellterapiKlinikken Brynseng, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
12 november – 2020

Innføring i tolkning av muskelskjelett-MR for behandlere

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer