NOSF Fagkonferanse for kunnskapsbasert smertebehandling

By 1. oktober 2019

NOSF Fagkonferanse for kunnskapsbasert smertebehandling

9 januar – 10 januar 2020 Sted: Rikshospitalet, Oslo / Arr: Norsk Smerteforening

Sted: OUS, Rikshospitalet, Rikshospitalets  Store Auditorium

Tid: 9.jan-10.jan -20

Kursarrangør: NOSF, Norsk Smerteforening

Kurset er godkjent med inntil 17 timer i NMFs spesialistordning

 

 

5 juni – 2020

Primærkontaktkurs – Psykiske lidelser i et bio-psykososialt perspektiv

AOF, Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
6 juni – 2020

Workshop i manipulasjon, Bergen

Bergen / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
8 juni – 15 juni 2020

Trening som medisin

Webinar / Arr: NMF og Exercise is medicine
Les mer
11 september – 2020

Manuellmedisinsk smertebehandling – det perifere nervesystemet

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 oktober – 24 oktober 2020

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

ManuellterapiKlinikken Brynseng, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
12 november – 2020

Innføring i tolkning av muskelskjelett-MR for behandlere

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer