NOSF Fagkonferanse for kunnskapsbasert smertebehandling

By 1. oktober 2019

NOSF Fagkonferanse for kunnskapsbasert smertebehandling

9 januar – 10 januar 2020 Sted: Rikshospitalet, Oslo / Arr: Norsk Smerteforening

Sted: OUS, Rikshospitalet, Rikshospitalets  Store Auditorium

Tid: 9.jan-10.jan -20

Kursarrangør: NOSF, Norsk Smerteforening

Kurset er godkjent med inntil 17 timer i NMFs spesialistordning

 

 

17 januar – 2020

Farmakologi for manuellterapeuter

Pilestredet 46, 0167 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
24 januar – 25 januar 2020

Kurs 2 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Østensjøveien 36, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor i samarb. med FUA og Ultralyd Trøndelag
Les mer
31 januar – 1 februar 2020

Primærkontaktkurs, pasienter 0-18 år

Østensjøveien 36, Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
12 mars – 14 mars 2020

Tverrfaglig muskel- og skjelettseminar

Hotell Norge, Bergen / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor i samarb. med NMF
Les mer
27 mars – 28 mars 2020

Kurs 3 Ultralyd og ultralydveiledete injeksjoner, muskel og skjelett

Østensjøveien 36, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor i samarb. med FUA og Ultralyd Trøndelag
Les mer
31 mars – 2020

Ekstern behandling av halebenssmerter (coccydynia)

Leiden, Nederland / Arr: Rost Therapy, Nederland
Les mer