Klinisk styrketrening

Klinisk styrketrening

25 november – 26 november 2022 Sted: Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Har du lyst til å lære mer om trening, opptrening og formtopping?  I dette kurset vil det bli en god blanding av teori og praksis der vi vil gå i dybden av biomekanikk og øvelsesutvalg slik at du som terapeut skal få en enda mer dyptgående forståelse av begreper innen trening. Du skal lære mer om program design, fysikken rundt øvelser og hvordan modifisere belastning for å optimalisere treningen og opptreningen av pasienter og utøvere.

Kursinnhold:

På kurset vil du lære mer om blant annet:

  • Begreper og terminologi
  • Generell treningslære
  • Mytene rundt trening
  • De tre treningskategoriene
  • Hva kan fysioterapien lære av personlig trening?
  • Underdoserer fysioterapeuter?
  • Objektive målinger
  • Medisinsk treningsterapi
  • Videre oppfølging
18 oktober – 2022

Hjerterehabilitering med vekt på trening ved forskjellige hjertesykdommer

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
21 oktober – 22 oktober 2022

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Høvik / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
26 oktober – 28 oktober 2022

Kurs i trygdefaglige emner

Digital / Arr: Universitetet i Oslo
Les mer
1 november – 2022

Kjeveleddet – undersøkelse og behandling

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
1 november – 2022

Den store kuledagen

Radiumhospitalet, Oslo / Arr: Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi
Les mer
3 november – 2022

Spesifikk kraft og muskelhukommelse – også tilgjengelig i opptak!

Webinar / Arr: NMF
Les mer