Hodeskader i idretten

Hodeskader i idretten

8 mars – 2022 Sted: Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Organizer

Bli med på webinar om hodeskader i idretten med spesialist i fysikalsk medisin, Thor Einar Andersen!

Om webinaret: Hodeskader i idrett er underrapportert, særlig hjernerystelser. Leger, fysioterapeuter og andre helsepersonell bør vite hvordan håndtere idrettsrelatert hjernerystelse. I foredraget vil du høre om hjelpemidler for å diagnostisere hjernerystelse og hvilke retningslinjer som gjelder for retur til skole og idrett. Dessuten, noen utøvere får langvarige plager etter hjernerystelse, hva gjør du med disse?

Foreleser: Dr. med. Thor Einar Andersen er professor ved Senter for idrettsskadeforskning, Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole. Han er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, autorisert  idrettslege NIMF, utdannet fysioterapeut og har master i helseadministrasjon og ledelse. Han er medisinsk leder ved Idrettens helsesenter, der han også jobber klinisk. Han er leder for medisinsk komite i Norges fotballforbund og var i 12 år lege for A-landslaget i fotball herrer. Han er medlem av FIFA Scientific Advisory Board. Hans forskningsaktivitet er primært rettet mot forebygging av fotballskader, inkludert idrettsrelaterte hodeskader.

Webinaret vil bli tatt opp og ligge tilgjengelig i 3 uker for deltakere. Lenke til opptak distribueres til påmeldte etter at webinaret er ferdig.  

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Undervisningstimer: 1

Sted: Webinar på Zoom

Pris:

  • Medlem NMF: 200 kr

  • Ikke-medlem NMF: 300 kr

Kurskontakt:  Per Svor, per@manuellterapi.no

25 november – 2021

Undersøkelse og behandling av ankel

Zoom / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
26 november – 27 november 2021

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Fjordveien 1, Høvik / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
1 desember – 2021

Hodepine

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
8 desember – 2021

Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
11 januar – 2022

AVLYST: Entrapment-nevropatier

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
19 januar – 2022

Trening under svangerskap

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer