Antidopingseminar for helsepersonell

Antidopingseminar for helsepersonell

16 november – 2022 Sted: Meet Ullevaal, Ullevål stadion, Oslo / Arr: Antidoping Norge

Seminaret er obligatorisk for leger som vil bli autorisert som Idrettslege (NIMF), fysioterapeuter som vil bli Idrettsfysioterapeut (FIFA) og manuellterapeuter som bli spesialist i idrettsmedisin i Norsk Manuellterapeutforening, NMF.

Deltager skal etter kurset ha en generell kunnskap om antidopingrelaterte tema, og en forståelse for den rollen som medisinsk støtteapparat har som veileder og etikk- og verdiformidler i antidopingarbeidet.

Kursets innhold:
• Kunnskap om dopinglisten, helseskader ved misbruk, medisinsk fritak fra dopinglisten, NIFs dopingbestemmelser og kosttilskudd
• Innføring i medisinsk støttepersonells roller og ansvar i forbindelse med antidopingarbeidet
• Innføring i hvordan prøvetaking ved dopingkontroll gjennomføres

Kursramme:
Totalt 12 timer. Kurset består av en kombinasjon av teori, praksis og e-læring. Teori gjennomgås på kursdagen. E-læring gjennomføres på egenhånd og består av programmet «Ren utøver». Det finner du her: www.renutover.no

Praksis er obligatorisk for leger og innebærer at de må observere en dopingkontroll.

Kursbevis deles ut i etterkant av kursdagen forutsatt at deltager har deltatt hele dagen og gjennomført «Ren utøver» i forkant av kursdagen.

Kursavgift: Kr. 2250,- (faktureres og betales i forkant av kurset)

Spørsmål om kurset kan rettes til medisinsk@antidoping.no

Avholdelse av kurset forutsetter et minimum av deltagere. Dersom kurset skulle avlyses vil betalt kursavgift refunderes.

2 desember – 2022

Langvarige smerter og sammensatte lidelser

Zoom / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
8 desember – 2022

Webinar. Sentrale laboratorieprøver – også tilgjengelig i opptak!

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
6 januar – 7 januar 2023

Dry Needling Advanced

Oslo / Arr: Alfacare
Les mer
13 januar – 14 januar 2023

Dry Needling Basic

Oslo / Arr: Alfacare
Les mer
27 januar – 28 januar 2023

Kurs 2 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor i samarbeid med FUA og UL Trøndelag
Les mer
24 mars – 25 mars 2023

Kurs 3 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor, FUA og UL Trøndelag
Les mer