8. nasjonale konferanse om hjerneslag

8. nasjonale konferanse om hjerneslag

15 februar – 16 februar 2024 Sted: Oslo kongressenter / Arr: 8. nasjonale konferanse om hjerneslag

Velkommen til den 8. nasjonale konferansen om hjerneslag på Oslo kongressenter torsdag 15. februar og fredag 16. februar 2024 på Oslo kongressenter!

I tradisjonen etter grunnleggeren David Russell arrangerer miljøet ved Oslo universitetssykehus konferansene videre. Både forebygging og hele slagkjeden fra det hyperakutte med prehospital håndtering, diagnostikk og akuttbehandling, utredning, forebygging, rehabilitering samt mestring videre etter hjerneslag er dekket i programmet. Foredragsholderne er fra hele landet og blant de fremste ekspertene på sine felt.

Konferansen er den største i sitt slag i Norge og gir god anledning til oppdatering og nettverksbygging.

7 mars – 2024

Webinar: Mannehelse – også tilgjengelig i opptak

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
13 mars – 15 mars 2024

Kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter

Oslo + digitalt / Arr: Universitetet i Oslo
Les mer
14 mars – 2024

Oslo, 14. mars 2024: Kollegasamling – god journalføring

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
14 mars – 2024

Generalforsamling i Servicekontoret

Thon Conference, Universitetsgata 26, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes servicekontor
Les mer
15 mars – 16 mars 2024

Oslo, 15.-16. mars 2024: Kvinnehelse gjennom livet

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
5 april – 2024

Oslo, 5. april 2024: Innføring i kognitiv terapi

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer