Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger

Manuelle teknikker, teiping og nevrofysiologiske sammenhenger

8 desember – 2021 Sted: Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Organizer

Tilsvarende kurs ble arrangert i juni 2021, men settes opp på ny på grunn av stor interesse.

Innhold: Velkommen til et innholdsrikt webinar med Manuellterapeut Tord Morten P. Moen! Kurset er laget med utgangspunkt i hva som fungerer i klinikken. Det teoretiske og praktiske grunnlaget er utviklet med grunnlag i EBM (evidence based medicine) og tar sikte på å gi deg gode og logiske forklaringsmodeller til klinisk bruk. Teknikkene baserer seg på arbeid gjort blant annet av Maitland, Kaltenborn, Mulligan, McConnel, Cools med fler. Innholdet er tilpasset slik at alt som gjennomgås kan tas i bruk fra første dag. Teknikkene er enkle, trygge og logiske.  Teknikkene kan brukes på alt fra ”vanlige pasienter” til toppidrettsutøvere.

Kurstemaer:

  • Skuldersmerter, “høna eller egget”?

  • Kroniske fremre knesmerter, hva gjør vi?

  • Ankelsmerter etter overtråkk. Hva annet enn trening hjelper?

  • Laterale albuesmerter. Er det bare ”eksentrisk” som fungerer?

  • Nakkestivhet. Hva annet enn manipulasjon kan hjelpe?

  • Den “magiske” ryggteknikken: Finnes den?

Webinaret vil bli tatt opp og ligge tilgjengelig i én måned for deltakere. Lenke til opptak distribueres til påmeldte etter at webinaret er ferdig. Det er også mulig å kun se opptaket i etterkant uten å delta på selve webinaret.

Foreleser: Tord P. Moen, spesialist i idrettsfysioterapi og manuellterapi MNFF. Tord holder flere kurs innenfor MSK, har jobbet klinisk 15 år, og er Grunder av Klinikk24 og Movon. Tidligere jobbet for Tromsø IL og det norske alpinlandslaget. Jobber nå for det kanadiske utforlandslaget.

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Undervisningstimer: 2

Sted: Webinar på Zoom

Pris: 500 kr

Kurskontakt: Hans Olav Velle // hansolav@manuellterapi.no

19 august – 2021

Tolkning av muskelskjelett – MR for behandlere

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
27 august – 2021

Akuttmedisin

Oslo Kongressenter/Livestream / Arr: NMF
Les mer
7 september – 2021

Den langvarige smertepasient

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
14 september – 2021

Brusk – the essentials

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
16 september – 18 september 2021

Kurs i temporomandibulær dysfunksjon (TMD)

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Kiropraktorforening
Les mer
14 oktober – 2021

Webinar: Achillesruptur og tendinopati

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer